• TUÂN THỦ QUY ĐỊNH TT 30

      Sản phẩm quạt điện Chinghai tuân thủ quy định của TT 30/2011/TT-BTC về giới hạn hàm lượng cho phép của các hoá chất độc hại.

  • sản phẩm mới 2014

    2014年最新產品 sản phẩm mới 2014